خرید هاست و دامنه

پلن اول

فضا 200 مگابایت


پهنای باند (ماهیانه) نامحدود


سیستم عامل لینوکس


کنترل پنل سی پنل


دامین های قابل اتصال نامحدود


ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد


هزینه بازگردانی بک آپ رایگان


تعداد اکانت بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت ایمیل نامحدود

پلن دوم

فضا 500 مگابایت


پهنای باند (ماهیانه) نامحدود


سیستم عامل لینوکس


کنترل پنل سی پنل


دامین های قابل اتصال نامحدود


ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد


هزینه بازگردانی بک آپ رایگان


تعداد اکانت بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت ایمیل نامحدود

پلن سوم

فضا 1000 مگابایت


پهنای باند (ماهیانه) نامحدود


سیستم عامل لینوکس


کنترل پنل سی پنل


دامین های قابل اتصال نامحدود


ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد


هزینه بازگردانی بک آپ رایگان


تعداد اکانت بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت ایمیل نامحدود

پلن چهارم

فضا 2000 مگابایت


پهنای باند (ماهیانه) نامحدود


سیستم عامل لینوکس


کنترل پنل سی پنل


دامین های قابل اتصال نامحدود


ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد


هزینه بازگردانی بک آپ رایگان


تعداد اکانت بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت ایمیل نامحدود